ศูนย์เส้นฟอกไต
คลินิกหมอกิตติพันธุ์-หมออมราภรณ์

สายด่วนเส้นฟอกไตดับ ปรึกษาเรา

N

ซ่อมเส้นดับ เส้นตีบตัน

N

หน้าบวม แขนบวม

N

เส้นฟอกไตเลือดหยุดยาก

N

ทำเส้นกี่ครั้งก็ใช้ไม่ได้

N

แทงเส้นฟอกไต ที่คอไม่ได้

N

ปรึกษาทำเส้นใหม่

เรามีส่วนลดในทุกสิทธิ์! พิเศษ
สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้เต็มไม่มีส่วนเกิน!

Testimonials

พ่อสมได้มีปัญหาเส้นฟอกใตดับกระทันหัน หลังจากทำงานบ้านจึงมาแก้ไขกับคลินิค อาจารย์หมอกิตติพันธุ์ โดยใช้เวลาไม่นานหลังจากมาติดต่อกับทางคลินิค โดยหลังจากซ่อมแล้วสมารถใช้งานได้ทันที ซึ่งหลังจากรักษาขณะนี้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

พ่อสม

รักษาเส้นฟอกใต

คุณพิษณุได้มีปัญหาเรื่องเส้นฟอกใตใช้งานไม่ได้ จึงได้เข้ามารับบริการกับทางคลีนิคแบบเร่งด่วน ทางคลีนิคเตรีมความพร้อมและนัดแก้ไขให้ในวันถัดไปอย่างรวดเร็วซึงทำให้ ประทับใจในบริการ ของทางคลินิคเป้นอย่างมาก และให้ได้คำแนะนำกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหา ให้เข้ามารับคำปรึกษากับทางคลีนิคให้ไวที่สุดเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา…

คุณพิษณุ

รักษาเส้นฟอกใต

เรามุ่งเน้น

# ทำเส้นฟอกไตมีคุณภาพ อยู่นาน ปัญหาน้อย
# รับปรึกษาทุกวันและผ่าตัดทุกรายโดยแพทย์เฉพาะทางศาสตราจารย์.ดร.นพ.กิตติพันธ์. ฤกษ์เกษม
#สำหรับผู้ป่วยต่างจังหวัดมีบริการมาแล้วทำเลยร่วมกับมีหน่วยตรวจเยี่ยมเคลื่อนที่ตามต่างจังหวัด

ติดต่อปรึษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

(สนใจให้ทีมแพทย์ติดต่อให้คำปรึกษา)

ติดต่อเรา

คลินิกหมอกิตติพันธุ์-หมออมราภรณ์

(053) 413066

(085) 8668484

(098) 9671790

@Kittipan.clinic

คลินิกหมอกิตติพันธุ์ หมออมราภรณ์