ศูนย์เส้นฟอกใต
คลินิกหมอกิตติพันธุ์-หมออมราภรณ์

สายด่วนเส้นฟอกใตดับ ปรึกษาเรา

N

ซ่อมเส้นดับ เส้นตีบตัน

N

หน้าบวม แขนบวม

N

เส้นฟอกใตเลือดหยุดยาก

N

ทำเส้นกี่ครั้งก็ใช้ไม่ได้

N

แทงเส้นฟอกใต ที่คอไม่ได้

N

ปรึกษาทำเส้นใหม่

อัตราค่ารักษาเริ่มต้น

19,000.- บาท

(หลังหักตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยแล้ว)

เรามุ่งเน้น

ทำเส้นมีคุณภาพอยู่นาน ปัญหาน้อย
ลดจำนวนครั้งกลับมาตรวจ คลินิกที่เชียงใหม่
มีบริการมาแล้วทำเลย
มีบริการหน่วยตรวจเยี่ยมตามจังหวัดในภาคเหนือ
ทำผ่าตัดทุกรายโดยแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์หลอดเลือด ศ.ดร.นพ. กิตติพันธุ์ุ  ฤกษ์เกษม

ติดต่อเรา

คลินิกหมอกิตติพันธุ์-หมออมราภรณ์

(053) 413066

(085) 8668484

(098) 9671790

@Kittipan.clinic

คลินิกหมอกิตติพันธุ์ หมออมราภรณ์