ติดต่อเรา

K-Park Business Center ถ.มหิดล เลขที่ 111/66 ม.2 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

กิตติพันธุ์ อมราภรณ์ คลินิกเวชกรรม

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์  :  17.30-20.30 น
เสาร์ : 0.900 – 12.00 น
ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เบอร์โทร: 085-8668484  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-413066
อีเมล์: [email protected]

กิตติพันธุ์ อมราภรณ์ คลินิกเวชกรรม-ศูนย์เส้นเลือดขอด