การนัดตรวจ

คลินิกเปิดทำการ  17.30-20.00 น. ทุกวันธรรมดา  และ 9.00-12.00 น. ทุกวันเสาร์ ท่านควรจะนัดหมายก่อนเข้ามาตรวจรักษา ท่านสามารถนัดตรวจได้ทางโทรศัพท์ อีเมลล์หรือเฟสบุค Line หากมีข้อสงสัยต้องการพูดคุยทุกเรื่องได้ที่ “ติดต่อเรา” คลินิกเส้นเลือดขอดทำการอยู่ใน คลินิกหมอกิตติพันธุ์-หมออมราภรณ์ ในกรณีที่ท่านอยู่ไกลเรามีบริการ VDO CALL กับท่านได้ก่อนวันรักษา

หากท่าต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดมากกว่านี้ “ติดต่อเรา” ทางคลินิกจะตอบกลับ

ขั้นตอนการตรวจครั้งแรก

ในครั้งแรกที่ท่านมาตรวจจะใช้เวลามากที่สุด เนื่องจากจะต้องทำประวัติ และกรอกรายละเอียดโรคส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านเป็น หลังจากนั้น ท่านจะได้รับการตรวจเช็คหลอดเลือดอย่างละเอียด พร้อมพูดคุยถึงรายละเอียดการรักษาทั้งหมดกับแพทย์ รวมถึงแพทย์จะบอกอัตราค่ารักษาทั้งหมด เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่านให้พิจารณา
เมื่อท่านเข้าใจขั้นตอนการรักษา
ทั้งหมดแล้ว และประสงค์รักษากับเราทันที ท่านจะได้กรอกเอกสารยินยอมการรักษาอีก 1 ฉบับ และรอขั้นตอนการเตรียมยารักษา
ขั้นตอนทั้งหมด 
ตั้งแต่เข้ามาจนรักษาเสร็จในครั้งแรกอาจใช้เวลานานประมาณ 1 ชั่วโมง 
แต่หากท่านต้องการมารักษาภายหลัง ท่านสามารถนัดวันกับเราได้  
อัตราค่าปรึกษาในครั้งแรก ไม่เกิน 300 บาท