ทำเส้น ซ่อมเส้นฟอกไต ใช้สิทธิประกันสังคม ต้องจ่ายไหม

ในโอกาส ต้อนรับ ปีใหม่ 2567 ตั้งแต่ บัดนี้ คลินิกเราเสนอการดูแลอย่างครบวงจรในการทำเส้น- ซ่อมเส้นฟอกไตทุกชนิดที่แสดงไว้, ครอบคลุมโดยประกันสังคมอย่างเต็มที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม, เรายึดถือสร้างเส้นที่มีคุณภาพและความสะดวกสบายของคุณเป็นหัวใจสำคัญ

1.
ค่าหัตถการใส่สายฟอกเลือกชนิดชั่วคราวที่คอหรือขาหนีบ และเวชภัณฑ์ที่สำคัญที่เบิกได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
2.
ค่าหัตถการใส่สายฟอกเลือกชนิดกึ่งถาวร, สายฟอกเลือดหน้าอก และเวชภัณฑ์ที่สำคัญที่เบิกได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
3.
ค่าหัตถการผ่าตัดหลอดเลือดจริงฟอกไตที่แขน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
4.
ค่าหัตถการหลอดเลือดเทียมที่แขนหรือขา และเวชภัณฑ์ที่สำคัญที่เบิกได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
5.
ค่าหัตถการเปลี่ยนสายฟอกเลือดชนิดชั่วคราว และเวชภัณฑ์ที่สำคัญที่เบิกได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
6.
ค่าหัตถการเปลี่ยนสายฟอกเลือดชนิดกึ่งถาวร และเวชภัณฑ์ที่สำคัญที่เบิกได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
7.
ค่าหัตถการผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดจริงฟอกไต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
8.
ค่าหัตถการผ่าตัดบอลลูนแก้ไขซ่อมหลอดเลือดจริง และเวชภัณฑ์ที่สำคัญที่เบิกได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
9.
ค่าหัตถการผ่าตัดแก้ไขซ่อมหลอดเลือกเทียม และเวชภัณฑ์ที่สำคัญที่เบิกได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
10.
ค่าหัตถการผ่าตัดบอลลูนแก้ไขซ่อมหลอดเลือดเทียม และเวชภัณฑ์ที่สำคัญที่เบิกได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจติดต่อ     โทร: 085-8668484 หรือ 053413066

Line @: kittipan.clinic             Facebook: คลินิกหมอกิตติพันธุ์ หมออมราภรณ์