•     คลินิกเปิดทำการ 17.30-20.00 น. ทุกวันธรรมดายกเว้นวันอังคาร และ 10.30-12.00 น. ทุกวันเสาร์ ท่านควรจะนัดหมายก่อนเข้ามาตรวจรักษา ท่านสามารถนัดตรวจได้ทางโทรศัพท์ อีเมลล์หรือเฟสบุค หากมีข้อสงสัยต้องการพูดคุยทุกเรื่องได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-413066และ 081-9089001 คลินิกเส้นเลือดขอดทำการอยู่ในคลินิกหมอกิตติพันธุ์-หมออมราภรณ์  
   
      หากท่าต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดมากกว่านี้กรุณาลงทะเบียนรายละเอียดของท่านส่งมาหาเราทางอีเมลล์ หรือหากต้องการทราบค่ารักษา ขอส่งภาพเส้นเลือดขอดที่ท่านเป็นมาทาง "ติดต่อเรา" ทางคลินิกจะตอบกลับ
   
      ในครั้งแรกที่ท่านมาตรวจจะใช้เวลามากที่สุด เนื่องจากจะต้องทำประวัติ และกรอกรายละเอียดโรคส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านเป็น หลังจากนั้น ท่านจะได้รับการตรวจเช็คหลอดเลือดอย่างละเอียด พร้อมพูดคุยถึงรายละเอียดการรักษาทั้งหมดกับแพทย์ รวมถึงแพทย์จะบอกอัตราค่ารักษาทั้งหมด เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่านให้พิจารณา
  เมื่อท่านเข้าใจขั้นตอนการรักษา
  ทั้งหมดแล้ว และประสงค์รักษากับเราทันที ท่านจะได้กรอกเอกสารยินยอมการรักษาอีก 1 ฉบับ และรอขั้นตอนการเตรียมยารักษา
  ขั้นตอนทั้งหมด
  ตั้งแต่เข้ามาจนรักษาเสร็จในครั้งแรกอาจใช้เวลานานประมาณ 1 ชั่วโมง 
  แต่หากท่านต้องการมารักษาภายหลัง ท่านสามารถนัดวันกับเราได้  
  อัตราค่าปรึกษาในครั้งแรก ไม่เกิน 300 บาท