•      

   

          หลายคนคิดว่าโรคเส้นเลือดขอดเป็นเพียงแค่ความไม่สวยไม่งาม แต่อันที่จริงโรคเส้นเลือดขอด สามารถนำไปสู่การเกิดแผลและแผลที่เป็นนานไม่รักษาก็เป็นมะเร็งได้ การรักษาจึงต้องรักษาตั้งแต่ระยะเนิ่นๆ จากการวิจัยของเราพบว่า 72% ในคนไทย จะมีโรคเส้นเลือดดำไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดขอดที่ขา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีวิวัฒนาการการรักษาเส้นเลือดขอดเปลี่ยนไปอย่างมากเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ จากการผ่าตัดดมยาในโรงพยาบาลนอนในโรงพยาบาลนานหลายวัน กลายมาเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก เดินมาเดินกลับได้

         

        ทางคลินิกเราเล็งเห็นความสำคัญของการอบรมเพิ่มพูนทักษะในการรักษาโรคเส้นเลือดขอด จึงได้มี Course ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย โดย Course ภาษาอังกฤษเราได้รับอนุมัติเป็นศูนย์เดียวในประเทศไทยให้ร่วมในการอบรมตามหลักสูตร THe Australasian College of Phlebologyซึ่งหลักสูตรนี้สามารถฝึกหัดจนได้ถึงระดับ Fellowship ผู้ชำนาญโรคหลอดเลือดดำของประเทศออสเตรเลีย (สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.phlebology.com.au/) และติดต่อทางคลินิกเราเพื่อเป็น Mentor ส่วน Courseภาษาไทยจัดดำเนินการโดยคลินิกเอง ซึ่งแบ่งการเรียนเป็นแบบ Basic course กับ Advance course สามารถหาข้อมูลได้เพิ่มเติมในเอกสารนี้  

   

   

  ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

  อาจารย์ผู้สอน

   
   

  การเรียนหลักสูตรไทย
  การเรียนแบ่งเป็น 2 ส่วน

  1.  Basic Course  เนื้อหาประกอบด้วย

  Basic Course เป็นการเรียนทฤษฎีการรักษาโรคหลอดเลือดขอด ผ่านการเรียนแบบ On line course (E learning) จำนวน 20 บท เนื้อหา Basic course ประกอบด้วย 20 หัวข้อดังต่อไปนี้


  กิจกรรมใน Basic course แบบ E learning ประกอบด้วย

  1. Pre test

  2. สื่อ VDO

  3. PDF file ของ power point ที่บรรยาย

  4.  Post test

  โดยทุกกิจกรรมมีเฉลยคำตอบให้ท่านทราบ ท่านต้องทำทุกกิจกรรมในแต่ละหัวข้อก่อนจะไปทำหัวข้อใหม่ได้ตามลำดับ 

  หัวข้อการเรียน Basic Course

  1. Anatomy and Embryology

  2. Venous Physiology

  3. Patients Assessment

  4. Pathophysiology

  5. Venous Thromboembolism

  6. Duplex scan and vein mapping of CVI

  7. Ezema LDS (lipodermatosclerosis)

  8. Pelvic congestion syndrome

  9. Overview of treatment

  10. Sclerotherapy

  11. Endothermal Ablation

  12. Cyanoacrylate Glue

  13. Mechano-chemical Ablation

  14. Phlebectomy

  15. Principle of Compression

  16. Conservative Treatment and  Pharmacological Tretment

  17. Venous leg Ulcer

  18. Deep vein thrombosis prophylaxis after Endovenous Treatment

  19. Anticoagulants

  20. Recommended treatment

   

      2 .Advance course มี 1 หลักสูตรที่เปิดปัจจุบันคือ Thermal ablation การใช้พลังงานความร้อนในการทำลายเส้นเลือดขอดได้แก่ การใช้เลเซอร์และคลื่นวิทยุในการรักษาเส้นเลือดขอด


             รูปแบบการเรียนประกอบด้วย

  • E Learning – VDO 17 บทเรียน ซึ่งได้รวมเทคนิคในการทำ,tips and technique, complication และการป้องกัน

  • ตำราเส้นโรคเส้นเลือดขอด 1 เล่ม

  • การมาร่วมสัมมนา (workshop) การถามตอบ การทำ Journal club จะจัดประชุมที่เชียงใหม่หรือ Zoom ซึ่งเป็นการเรียนแลกเปลี่ยนในด้านเทคนิค 

  • การ Hand on เรื่อง การทำ  Ultrasound, Ultrasound guide needling, การใช้เครื่องมือ และการ Observe การรักษาในผู้ป่วย จะมาเรียนที่เชียงใหม่อย่างน้อย 2 วัน เสาร์หรืออาทิตย์ หรือวันหยุด ที่เหมาะสมกับนักเรียนและอาจารย์ หลังจากได้นัดหมาย

  • การได้รับประกาศนียบัตร เมื่อจบการศึกษา ผ่านการสอบทุกอย่าง 

      โดยหลังผ่านการฝึกอบรมได้รับประกาศนียบัตร นักเรียนยังคงสามารถถาม รวมถึงขออาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการทำหัตถการได้ 


  คุณสมบัติของผู้สมัครBasic course

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต

             
  คุณสมบัติของผู้สมัครAdvance course

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต

  • จบ Basic course โดยมีคะแนนเฉลี่ยเฉพาะ Post test ทุกบทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  การสมัคร

   Basic course โดยท่านสามารถเรียนโดยการเข้าที่ Link https://elearning.legveininstitutethailand.com/couses/ นี้ โดยแรกท่านต้องลงทะเบียน ตั้ง Username และ Password ผ่านระบบโดยการ Create new account หลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางอีเมลล์ที่ท่านสมัคร (โปรดตรวจดูในอีเมลขยะหากท่านไม่ได้รับอีเมลล์)  และพิเศษในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564  ทางคลินิกเปิดระบบให้เรียนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการศึกษา และท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เทคนิคได้หากท่านมีปัญหาในการใช้งานของระบบ ติดต่อได้ที่ Line ID: arm_suwinai หรือโทร 084 483 0097 ได้ตลอดเวลา

   

    เมื่อท่านเรียนจบ Basic course และสนใจจะเรียนต่อในระบบ Advance course กรุณาติดต่อเราดังที่อยู่ข้างล่างเพื่อจัดส่งใบสมัครให้ และทางคลินิกจะส่ง Package รายละเอียดการสมัครรวมค่าธรรมเนียมในการศึกษา 


   

  ติดต่อเราได้
  ที่อยู่: กิตติพันธุ์ อมราภรณ์ คลินิกเวชกรรม K-Park Business Center ถ.มหิดล เลขที่ 111/66ม.2ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  เปิด:วันจันทร์-ศุกร์ 18.30-20.30 น วันเสาร์ 09.00-12.00 น อีเมล์: [email protected]
  เบอร์โทร:085-8668484  หมายเลขโทรศัพท์053-413066 ไลน์ไอดี : @kittipan.clinic
  Website: https://www.legveinclinicthailand.com/th/contact-us.html